Návod : The Settlers 6 : Rise of an Empire 01

2. května 2008 v 20:13 | Lucinka9396 |  The Settlers 6: Rise of an Empire

Návod není celý

Získání titulu

 • Sherif
  • 10 obyvatel
  • 6 ks kožešin
  • vylepšení hradu na 2. úroveň
 • Baron
  • 30 obyvatel
  • 12 ks zboží na vylepšení vesnice
  • vylepšit sklad a katedrály na 2. úroveň
 • Hrabě
  • 50 obyvatel
  • vylepšení hradu na 3. úroveň
  • 18 ks medoviny
 • Markýz
  • 70 obyvatel
  • 20 budov v nejvyšší kvalitě
  • vylepšení katedrály a skladu na 3. úroveň

1. Vestholm

Úvodní mise je vlastně něco jako seznámení s hrou a s ovládáním hry.
Posuňte mapu pomocí myši a kláves ke středu mini mapy a zde levým tlačítkem označte Marcuse. S ním se pak vydejte po modrých šipkách a než dojdete ke studni, která je na náměstí vaší vesnice, potkáte Alandru a Monka. Zde kliknete postupně na studnu, hrad, sklad, ikony na horní straně obrazovky a nakonec na ikonu vozíku vpravo. Pod ním se vám objeví symbol dřeva. Tím můžete postavit chatrč dřevorubce a hra vám sama vybere, které místo je nejlepší. Opět klikněte na vozík a obdobně postavte chatrč lovce. Pamatujte si že pod symbolem vozíku jsou stavby na těžbu a získávání surovin. Naproti tomu symbol jablka skrývá stavby pro zajištění jídla (postavte řeznictví). Teď se vraťte ke stavbě lesníka a klikněte na ni. Zjistíte, že stavba má teprve první úroveň a tak jí vylepšete na úroveň druhou (běžné stavby se dají vylepšit až na třetí úroveň) a vyčkejte, až se stavba vylepší a objeví se symbol jablka na horní hraně obrazovky. Vlevo se vám zobrazí informace, že musíte získat zásobu 3 ks jídla a tak opět chvíli počkejte. Dá se toho samozřejmě docílit rychleji vylepšením stavby lovce a řezníka.
Teď se vám rozblikal symbol hvězdičky v horní části mini mapy. Klikněte na ní a zjistíte, co musíte udělat, aby váš rytíř získal povýšení na Sheriffa.
 1. získejte titul Sherifa
 2. přejděte s rytířem na uvedené místo
 3. postavte věž
 4. získejte území
 5. postavte dva lomy
 6. postavte kožešnictví
 7. získejte 6 kožešin
 8. vylepšete hrad na 2. úroveň
 9. zlikvidujte 6 útočníků
Teď jste se teprve dostali do části hry, ve které musíte plnit předepsané úkoly. Ty se dají plnit i na přeskáčku, anebo souběžně. Klikněte jako první na úkol přesunout se na jiné místo. U úkolu se objeví lupa a kliknutím na ní se dovíte, kam se máte s rytířem dostat a tak se na dané místo přesuňte. Všimněte si, že místo se nachází v neodkryté oblasti mapy a tak si dejte na přechod pozor. Ve vyšších misích se budete totiž pohybovat většinou po nepřátelských územích a v cílové oblasti může být silná nepřátelská skupina. Jakmile dojdete na toto vyznačené místo, splníte si tím jeden z úkolů (2) a zde na vyznačeném místě postavte strážní věž (3). Symbol věže se objeví u hrdiny vždy poté, co se dostane na neobsazené území. To si pozorně prohlédněte a zjistěte, nenachází-li se na něm nějaká potřebná surovina nutná pro rozvoj vaší vesnice. V tomto případě se na novém území nachází kámen a tak poté co postavíte věž a získáte toto území (4), objeví se možnost postavit kameníka. U lomu tedy postavte dva kameníky (5) a všimněte si, že stavbou pomocí kombinace [SHIFT] + kolečko myši můžete libovolně otáčet a tak nasměrujte vchody směrem na jih. Poté se objeví vpravo symbol brány a pod ním ikona cesty. Cesty umožňují výrazně zrychlit přísun surovin do hradu a tak propojte cestou kameníky s hlavní cestou na jihu. Ihned potom se objeví možnost postavit kožešnictví (6) a musíte pro titul sheriffa získat předepsané množství kožešin a jakmile získáte 25 kamenů můžete vylepšit hrad na druhou úroveň (8). Poté co splníte podmínky na povýšení začne, blikat nad mini mapou zeleně ikona povýšení. Aby se povýšení mohlo provést, musí rytíř přejít na náměstí ke kašně a teprve teď klikněte na zelenou ikonu a objeví se dekret a na něm klikněte na dvě hvězdičky (1). Rytíř je povýšen a na mapě se objeví skupina vojáků a následně vesnici napadne nepřátelská horda. Pobijte útočníky (9) a máte splněné všechny úkoly této mise.

2. Challia

 1. postavte obilné pole
 2. získejte titul Sherifa
 3. dojděte na označené místo
 4. pošlete 9 kabátů
 5. obrana
 6. uzavřete 5 svateb
 7. dojděte na označené místo
 8. zapalte signální oheň
 9. postavte hradby kolem vesnice
 10. zapalte signální oheň
 11. postavte zbrojnici
 12. naverbujte skupinu rekrutů
 13. doprovoďte vůz
 14. svolejte obyvatele k bohoslužbě
 15. pošlete 40 kamenů
 16. navštivte přístav a kupte sůl
Postavte hned zezačátku asi 4 dřevorubce, 2 lovce a k nim řezníka a kožešníka, rybáře a udírnu, obilnou farmu a u ní 3 pole (1) a pekárnu. Poté počkejte, až splníte vše pro titul Sheriffa (2). Poté dostanete za úkol jít na vyznačené místo (3), ale tím jste úkol ještě nesplnili a dostali jste další úkol (4). Zatím si ho nevšímejte a jděte na druhé označené místo (3). I zde dostanete úkol, ale ten musíte splnit okamžitě. Vyčkejte tedy dokud nepřipluje na sever loď a vetřelce zničte (5). Vraťte se k úkolu navštívit označená místa a přes klášter dojdete až do přístavu (3). Ted je dobré vrátit se nazpátek do vesnice a podívat se na úkol (4) a (6). Zjistíte že kabát se dělá z vlny, ale v této fázi hry není přístupná stavba ovčí farmy a tak vlnu musíte někde koupit. Postavte tedy tkalcovnu a jděte s hrdinou na jih do vesnice. Jakmile dojdete na její náměstí, zobrazí se volba nákupu vlny. Podle toho jak rychle jste postupovali, může v této chvíli dojít k situaci, kdy nákup nelze provést z několika důvodů. Nemusíte mít na nákup peníze (to se mi ale v celé hře nikdy nestalo, protože o peníze opravdu nouze není), anebo máte plný sklad a nic se do něj již nevejde. Klikněte tedy na sklad a poté na surovinu, které máte nadbytek. Posuvníkem nastavte množství, kterého se chcete zbavit a to buď hoďte do popelnice, anebo prodejte nějaké vesnici. V obou případech sklad trochu uvolníte a můžete vlnu nakoupit a vyrobit požadované množství kabátů a poslat je do vesnice na sever (4). Úkol (6) vyžaduje vaše povýšení na Barona. Postavte tedy výrobu mýdla, košťat a vylepšete sklad a katedrálu. Jakmile vše splníte, můžete provést povýšení. Poté co skončí slavnost, klikněte na studnu a poté na symbol festivalu. Během něj uzavře několik párů svatbu (6). Pokračujte v úkolech a tak dojděte na další označené místo (7) a zde klikněte na hradbu se signálním ohněm. Z vesnice přijede vůz se dřevem a oheň se sám zapálí (8). Během plnění tohoto úkolu vaší vesnici jistě napadla skupina nepřátel. Šlo jen o ukázku útoku a nevznikly vám žádné škody, ale dostali jste díky tomu další úkol a to postavit kolem vaší vesnice hradby. Na cesty postavte samozřejmě bránu (její umístění korigujte pomocí [SHIFT] a kolečka myši. Mezi branami postavte hradby a vesnici celou uzavřete. Hradba nemusí být dokola a využijte i skal a útesů. V této misi je tedy nejlepší postavit jednu hradbu na jihu od útesu ke skále a druhou na severu stejným způsobem. Jakmile jsou hradby hotové, máte zapálit signální oheň na severu (10). Postupujte stejným způsobem jako v prvním případě, ale vůz se dřevem do cíle nedojede, protože ho uprostřed mapy přepadne horda lupičů. Na jeho obranu potřebujete vojsko a tak postavte zbrojnici (11) a výcvikové středisko. Na výrobu zbraní potřebujete důl na rudu a ta se na vašem území nenachází. Obsaďte tedy území na jihozápadě a postavte zde důl na těžbu rudy. Pak si hlídejte výcvikové středisko a jakmile se v něm objeví, že je vycvičeno 6 vojáků, klikněte na postavu vojáka a získáte skupinu šermířů (12). Teď tedy jděte opět na sever a zapalte opětovně signální oheň. Ze skladu vyjede vůz se dřevem a vy klikněte na šermíře a najděte vůz se dřevem. U vozu se objeví symbol štítu a tak na něj klikněte. Tím jste vozu přidělili ochranu (13) a loupežné hordy ho nechají v klidu projet až na místo určení (10). Poté co zapálíte oheň, jste vyzváni ke svolání lidí na bohoslužbu a tak klikněte na katedrálu a poté na zvon. Lidi se sejdou k motlitbě (14) a jakmile uběhne daný čas bohoslužby, budete vyzváni k dodávce 40 kamenů. I tomuto vozu přidejte ochranu, aby dojel na místo určení (15). Samozřejmě je tu ještě jedna možnost a tou je naverbovat víc šermířů a skupinu zlodějů kompletně zničit. Nestačí je ale jen přemoct, ale musíte zbourat i jejich stany, protože jinak by se objevovali stále noví. Teď máte před sebou poslední úkol a to dojet do přístavu a koupit sůl (16) pro zlepšení reputace vaší vesnice.

3. Gallos

 1. povýšení na Sherifa
 2. najděte osadu Janusberg
 3. jděte do Monsteinu
 4. kupte v Monsteinu stádo ovcí
 5. postavte ovčí farmu a ohradu pro ovce
 6. jděte do Castariny
 7. pošlete 9 ks košťat
 8. jděte do Riedfurtu
 9. naverbujte skupinu lučištníků
 10. pošlete skupinu lučištníků do Riedfurtu
 11. pošlete 9 ks mečů
 12. ubraňte Monstein
 13. pošlete 80 ks dřeva
 14. několikrát pošlete peníze
 15. ubraňte svoje město
 16. získejte vůz
Začátek hry je standardní a tak povýšení na Sherifa (1) nebude problém. Jakmile ho získáte, dejte se na východ, kde objevíte teritorium Janusberg (2). Po splnění tohoto úkolu se objeví další tři úkoly s místy, která máte navštívit. Vezměte je tedy postupně a jako první jděte do Monsteinu (3), který je na sever od vaší vesnice. Zde se ván zobrazí možnost koupit stádo ovcí (4) a v menu se zpřístupní volba stavby ovčí farmy . Postavte tedy farmu a v její blízkosti ovčí ohradu (5). Pak navštivte Castarinu (6) a v případě, že jste již postavili výrobnu košťat a mate jich již dost na skladě, můžete je sem poslat (7). Jako poslední navštivte Riedfurt (8). Zde dostanete úkol naverbovat lučištníky, ale pro splnění tohoto úkolu musíte nejprve získat titul baron a najít důl s rudou. Ten je v oblasti na západ od vaší vesnice a tato oblast umožňuje navíc postavit několik lovců. Poté co získáte titul barona, postavte dílnu na luky a tábor lučištníků. Naverbujte jednu skupinu (9) a pošlete jí do Riedfurtu (10) a do stejné vesnice i 9 mečů (11). Jakmile je pošlete, vybudujte silnou armádu (dá se vylepšit skladiště a katedrála čímž získáte větší prostor pro armádu) a přesuňte se s ní do Monsteinu. Zde se připravte na jeho obranu a jakmile odrazíte první útok, dostanete požadavek na poslání 80 ks dřeva (13). Díky tomuto dřevu postaví vesnice kolem sebe ochranný val a splníte tím i úkol obrany Monsteinu (12). Během tohoto úkolu dostanete několik požadavků na poslání peněz (14) a i když máte nato dost času, udělejte co nejdříve. Poté co se postaví okolo Mensteinu val, přesune protivník útok na vás a tak vybudujte nejraději kamenné hradby ze severního směru a připravte se na útok. Ty budou nejspíš dva a po nich se objeví požadavek na získání vozu. Tam nestačí přemoci jen jeho ochranu, ale šermíři ho musí přímo získat(16) a (15).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama